Gå dybt - Ræk højt

Handelsbetingelser ved online betaling


Handelsbetingelser er gældende for kunden og HOLISTISK IVS (CVR: 39311380)


Betalingstyper

Vi modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard


Betaling

Betalingen trækkes straks efter købet – både for bookinger og køb af klippekort eller abonnementer/månedsaftaler. Se fortrydelsesret / Refundering


Fortrydelsesret / Refundering

Hvis man sletter sin booking online inden 48 timer før, refunderes betalingen automatisk til det brugte betalingskort – herunder også klippekort.


Man kan ændre sin booking til et andet tidspunkt, indtil 3 timer før sin booking.


Der er ikke fortrydelsesret på køb af klippekort og abonnementskort.


Evt. resterende klip på udløbne klippekort eller ved ophør i centret, refunderes ikke og kan ikke overdrages til andre.


Klippekort

Klippekort er gyldige i 6 måneder. Der kan forekomme kortere gyldighedsperioder ved fx kampagner og tilbud.


Klippekort er personlige og kan ikke deles med andre. Kortet kan heller ikke overdrages til andre.

Det er kundens eget ansvar at få brugt sine klip inden udløbsdatoen på kortet.


Levering

Klippekortet købes online og knyttes til din konto straks efter købet. Herefter foretager man sin booking og systemet vil automatisk trække klippet fra kortet.


Automatisk trækning - Abonnementer og månedsaftaler

Prisen for abonnementet fremgår ved købet af de enkelte abonnementer.

Alle abonnementer er personlige og kan ikke overdrages eller deles med andre.


Gyldighed

Abonnementskortet/månedsaftalen er gyldig i en periode på én måned fra købsdato og abonnementet fornyes automatisk indtil det opsiges.


Uopsigelighed


Abonnementskortet/månedsaftalen er uopsigelig i de første 3 måneder.


Opsigelse

Opsigelse på abonnementskortet/månedsaftalen er løbende måned. Dvs., kunden skal opsige abonnementet/månedsaftalen senest 28 dage inden næste abonnementsperiode starter.


Kvittering

Der fremsendes kvittering på e-mail ved indgåelse af aftale, ved automatisk trækning, ved fejlet trækning, ved ændring af betalingskort og ved opsigelse af abonnementet.


Ændring af betalingskort

Det er kundens ansvar, at det korrekte og gyldige betalingskort er angivet i systemet.


Man skifter betalingskort ved at logge ind på bookingsystemet og trykke på ”Klik her for at se dine

klippekort / abonnementer”. Bemærk – en opsigelse af betalingskortet er ikke en opsigelse af det løbende abonnement.


Automatisk trækning

Første betaling trækkes i forbindelse med indgåelsen af aftalen – herefter trækkes prisen for abonnementet/månedsaftalen automatisk dagen før ny abonnementsperiode starter.


Bero & Opsigelse

Systemet har ikke en bero funktion.


Ønsker man at holde pause med abonnementet, opsiger man blot aftalen via online booking.


Man kan efterfølgende, vælge at købe det nye abonnement med det samme.


Generel opsigelse foregår også via online booking eller ved henvendelse til HOLISTISK IVS (CVR: 39311380)


Opsigelse ved online booking, foregår ved at logge ind på bookingsystemet og trykke på ”Klik her for at se dine klippekort / abonnementer”. Bemærk – en opsigelse af betalingskortet er ikke en opsigelse af det løbende abonnement.