Gå dybt - Ræk højt

HANDELSBETINGELSER

BRUGERVILKÅR for tilmelding af arrangementer samt medlems-tilmelding (medlemsskab) hos Holistisk Center Aarhus - betalt via holistisk.org


VED ARRANGEMENTER


 1. Arrangøren af dette arrangement er underviseren, der er anført under arrangementet på holistisk.org
 2. Aftale om tilmelding til- og betaling af arrangement indgås mellem Dem og Arrangøren
 3. Holistisk Center Aarhus tilbyder via sin hjemmeside Holistisk.org tilmeldings- og betalingsløsningen til brug for dette arrangement. Holistisk Center Aarhus er alene formidler af tilmelding og betaling mellem Dem og Underviseren. Holistisk Center Aarhus er ikke medvirkende til eller del af selve aftaleindgåelsen, og påtager sig følgelig intet ansvar for det omhandlede arrangements indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med afholdelsen/manglende afholdelse, mv., idet der i sin helhed henvises til Underviseren
 4. Betingelserne accepteres af Dem ved Deres tilmelding og betaling
 5. De giver ved tilmelding til et arrangement, Holistisk Center Aarhus og Arrangøren tilladelse til efterfølgende at kontakte Dem pr. email, med henblik på at informere om lignende fremtidige arrangementer jfr. punkt 10.3.
 6. Tilmelding og betaling af arrangement
 7. Tilmelding til- og betaling af dette arrangement sker på holistisk.org
 8. Såfremt der skal betales for deltagelse i arrangementet, skal betaling som udgangspunkt ske ved fremmøde.
 9. En tilmelding er gyldig så snart du har modtaget en bekræftelse på e-mail, der fortæller De er tilmeldt
 10. Prisen for arrangementet er angivet i danske kroner (DKK)
 11. Arrangøren er berettiget til at nægte Dem adgang til arrangementet såfremt kvittering/bekræftelse for tilmelding ikke medbringes eller fremvises
 12. Efter gennemført bestilling af billetter, kan der desværre forekomme situationer, som gør det nødvendigt for Arrangøren, at aflyse arrangementet. Dette kan være de i arrangementet implicerede personers pludselige sygdom, vejrforhold, for få tilmeldte eller lignende forhold, som Arrangøren ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.
 13. De betaler ikke entré for af Arrangøren aflyste arrangementer
 14. Arrangøren vil så vidt muligt informere om ændringer via mail og i så god tid som muligt. Arrangøren forbeholder sig dog i øvrigt retten til:
 15. At ændre arrangementets begyndelsestidspunkt med op til 2 timer i forhold til det annoncerede tidspunkt.
 16. At ændre arrangementets dato, såfremt dette ellers måtte aflyses pga. sygdom eller lignende uforudseelige hindringer
 17. At ændre arrangementets afholdelsessted, eksempelvis pga. for få tilmeldinger, dog alene således det nye afholdelsessted ligger indenfor 30 km. fra det oprindeligt annoncerede sted.
 18. At foretage ændringer i arrangementets indhold, dog alene således det samme formål kan opnås.
 19. At afholde arrangementet med andre personer end først annonceret, såfremt den/de annoncerede personer er forhindret i at møde op.
 20. De kan ikke pga. disse ændringer vælge at afbestille den/de bestilte billetter med mindre Arrangøren har givet mulighed for afbestilling, i hvilket tilfælde afbestilling kan foretages frem til det fastsatte tidspunkt.
 21. Efter gennemført tilmelding, kan billetterne ikke afbestilles, uanset hvorfor De måtte blive forhindret i deltagelse. Eneste undtagelse herfra, er såfremt Arrangøren har givet mulighed for afbestilling, i hvilket tilfælde afbestilling kan foretages frem til det fastsatte tidspunkt.


MEDLEMS-TILMELDING (MEDLEMSSKAB)


 1. Et medlemsskab oprettes online på holistisk.org
 2. Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Holistisk Center Aarhus forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, samt skift af betalingskort, skal meddeles til Holistisk Center Aarhus.
 3. Holistisk Center Aarhus kan ændre medlemsbetingelser og priser med et varsel på 90 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive blive meddelt til din e-mail
 4. Medlemsskabet træder i kraft med det samme ved købet.
 5. Medlemsskabsgebyret trækkes automatisk på dit betalingskort fortløbende - dvs. du betaler for en måned forud.
 6. Der er tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber indenfor opsigelsesfristen.
 7. Opsigelsesfrist for medlemsskaber er løbende måned + 2 måneder. Opsigelsen skal ske skriftligt til Holistisk Center Aarhus, Karupvej 2C, 8000 Aarhus C
 8. Holistisk Center Aarhus kan ikke garantere ledige pladser til de oprettede arrangementer, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet.
 9. Holistisk Center Aarhus kan ikke garantere et bestemt antal arrangementer, du kan deltage i, i medlemsperioden
 10. I tilfælde af afbud til arrangementer, skal dette foretages via e-mail til info@holistisk.org senest 24 timer inden arrangementsstart, hvorellers Holistisk Center Aarhus forbeholder sig retten til at opkræve det fulde deltagergebyr.
 11. Al deltagelse i Holistisk Center Aarhus sker på eget ansvar.
 12. Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, men da medlemsskabet starter øjeblikkeligt (inden for 14 dage) frafalder fortrydelsesretten ved indmeldelse.
 13. Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.
 14. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte.


MÅNEDSAFTALE FOR LEJERE AF BEHANDLERRUM


 1. En månedaftale oprettes via tilsendt betalingslink hvorfra du føres til betalingsvindue
 2. Månedaftalen træder i kraft så snart du har indtastet sine kortoplysninger og gennemført betaling
 3. Månedsgebyret trækkes automatisk på dit betalingskort fortløbende - dvs. du betaler for en måned forud.
 4. Opsigelsesfrist for månedsaftalen er løbende måned + 3 måneder. Opsigelsen skal ske til info@holistisk.org
 5. Holistisk Center Aarhus kan ændre medlemsbetingelser og priser med et varsel på 90 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive blive meddelt til din e-mailVirksomhedens juridiske informationer: Bay Medier IVS. CVR-nr 36917288. Telefonnr. 71 71 10 10. E-post: info@holistisk.org